logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených bylo založeno v roce 2002 odborníky z vysokých škol, vědeckých ústavů a organizací zdravotně postižených s cílem propojit jejich zájem o zlepšování podmínek života občanů se zdravotním postižením cestou monitoringu a zkoumání základních společenských systémů ovlivňujících jednotlivé oblasti jejich života. Ve Výzkumném centru spolupracují na jednotlivých projektech přední odborníci v oblasti zdravotního postižení, kteří své působení chápou jako výzvu k vytváření lepších podmínek pro život lidí se zdravotním postižením v České republice.

Předmětem činnosti Výzkumného centra je zejména:

Od počátku své činnosti Výzkumné centrum úzce spolupracuje s Národní radou zdravotně postižených ČR, která je nejvyšším orgánem zastupujícím občany se zdravotním postižením v České republice. Výzkumné centrum tak vytváří svými odbornými šetřeními, výzkumy, analýzami a koncepcemi přirozené odborné zázemí pro realizaci politiky ve prospěch zdravotně postižených. Výzkumné centrum trvale spolupracuje se státními orgány, územními samosprávami i dalšími významnými institucemi působícími v této oblasti.

fotografie - Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD., ředitel Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.
ředitel

Kontakt

tř. 17. listopadu 43, 772 00 Olomouc
tel: 777 809 040, fax: 585 315 787
e-mail: office@vcizp.cz, web: www.vcizp.cz
IČ 26599597, číslo účtu 231 655 856/ 0300

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti