logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Metodika tvorby krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Materiál shrnuje dosavadní zkušenosti z tvorby Národních plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a slouží Krajským radám zdravotně postižených jako formální i obsahové východisko přípravy Krajských plánů vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Obsahem 130 str. materiálu jsou nejprve metodologická východiska tvorby krajských plánů, seznámení s působností krajů a jejich normativně právních prostředků uplatňovaných v samostatné i přenesené působnosti. Dále je uveden přehled činností, v nichž na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů vykonávají kraje a jejich orgány výkon státní správy či samosprávy ve vztahu k občanům se zdravotním postižením. Součástí metodiky jsou i procedurální pravidla vedoucí k přijetí krajského plánu, stejně jako návrh jeho struktury a hlavních úkolů v jednotlivých oblastech.

Metodika tvorby Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením ke stažení (pdf; 778,4 kB)

Zpět na Sekce analýz a koncepcí

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti