logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Návrhy Moravskoslezského a Královéhradeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Na základě zkušeností z přípravy metodiky tvorby Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením se stalo Výzkumné centrum garantem přípravy obsahu Krajských plánů v kraji Moravskoslezském a Královéhradeckém. Výzkumné centrum provedlo řadu konzultací a šetření, včetně výzkumu postojů občanů se zdravotním postižením a pracovníků krajských a obecních úřadů v daných krajích. Pracovníci Výzkumného centra vedli jednání s vedoucími představiteli krajů a po vypracování návrhu krajských plánů se podíleli na vypořádání připomínek k těmto materiálům.

V případě Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, schváleného zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 26.2.2004, se jednalo o první obdobný materiál v ČR. Za jeho přípravu a přijetí převzal hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský výroční cenu Národní rady zdravotně postižených ČR Mosty 2003.

Zpět na Sekce analýz a koncepcí

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti