logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Občané se zdravotním postižením a veřejná správa

Učební text vytvořil kolektiv autorů pod vedením Mgr. Lenky Krutové a Mgr. PaedDr. Jana Michalíka, Ph.D. Jedná se o učebnici určenou pro moduly vstupního i průběžného vzdělávání v systému vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Text je rozdělen na část obecnou, zahrnující charakteristiku zdravotního postižení a veřejné správy, společenské aspekty postavení občanů se zdravotním postižením, včetně aspektů právních a závěr obecné části je věnován stručné charakteristice jednotlivých oblasti společenského života v nichž může docházet k přímé i nepřímé diskriminaci zdravotně postižených. Nově je zpracována i kapitola věnovaná etice ve veřejné správě ve vztahu k občanům se zdravotním postižením. Učební text je ve formátu pdf k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Zpět na Sekce vzdělávání

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti