logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Odborné sdělení monitorující a dokumentující činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a krajských úřadů ve věci zlepšování podmínek školské integrace

Odborné sdělení vzniklo v rámci řešení grantu Open society Fund Lidská práva dětí se zdravotním postižením v procesu povinné školní docházky a v sociálních službách. Zpráva s názvem Monitoring a dokumentace činnosti MŠMT a krajských úřadů ve věci zlepšování podmínek školské integrace - návrhy na úpravu právních norem upravujících podmínky vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením zahrnuje:

Dokument je v průběhu roku 2004 dopracováván a zahrne i období po přijetí nového školského zákona.

Zpět na Sekce analýz a koncepcí

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti