logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Poradenství uživatelům sociálních služeb

Jedná se o projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR z prostředků ESF i státního rozpočtu.

Cílem realizovaných aktivit je vytvoření uceleného systému nových poradenských služeb v ČR - poradenství zaměřeného na uživatele sociálních služeb. Tedy systému, který dokáže reagovat na novou právní i faktickou situaci v oblasti poskytování sociálních služeb.

V souvislosti s účinností nového zákona o sociálních službách dochází od 1.1. 2007 k zásadní transformaci formálních aspektů, které se váží k poskytování sociální péče (dříve) a sociálních služeb (nyní).

Povinnost poskytovat sociální služby na základě uzavřené soukromoprávní smlouvy mezi poskytovatelem služby a jejím uživatelem klade zvýšené nároky na obě strany tohoto vztahu. Uživatelé však jsou, z povahy věci, zranitelnější stranou smluvního ujednání. Právě na jejich potřeby je projekt orientován především. Jeho řešení a výsledky však mohou využít i poskytovatelé sociálních služeb.

Smlouva o poskytování sociální služby se postupně stane rozhodujícím institutem, který bude ovlivňovat kvalitu poskytované služby u každého uživatele. Očekáváme, že se v průběhu příštích let smlouvy o poskytování sociální služby stanou vedle standardů kvality zásadním příspěvkem k budování obsahu sociálních služeb a jejich kvality.

Proto již nyní nalezne každý potencionální zájemce téměř v každém bývalém okresním městě poradenské pracoviště, kde mu odborně připravený poradce:

Metodické, odborné, publikační a vzdělávací aktivity zajišťuje v rámci schváleného projektu pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR Výzkumné centrum.

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti