logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Sekce vzdělávání

2010

Sekce vzdělávání VCIZP připravila pro občanské sdružení EdA v Ústí nad Labem dva učební texty zaměřené na vzdělávací kurzy pořádané tímto sdružením. Jedná se o učební texty projektu Rozmluva a texty pro projekt Múzické dílny. Společným jmenovatelem obou textů je zaměření na problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich určení pro vzdělávací aktivity zadavatele.

V rámci výběrového řízení pořádala sekce vzdělávání VCIZP pro občanské sdružení EdA v Ústí nad Labem vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky škol pracujících se žáky se zdravotním postižením. Kurz proběhl v srpnu 2010 ve Velkém Meziříčí a zúčastnilo se jej 30 pedagogů. Vzdělávací rozsah činil 40 hodin a by zaměřen na následující oblasti: zde

2009

Pro Národní radu osob se zdravotním postižením byla provedeny dvě vzdělávací akce pro odborné sociální pracovníky v rozsahu dvou dnů (2 x 8 vyučovacích hodin) na téma „Smlouva o poskytování sociální služby“ a to 18. až 20. září v Poděbradech a 4. a 5. prosince v Praze.

Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byl připraven připomínkový analytický materiál - soubor připomínek a doplnění návrhů novel právních předpisů. Konkrétně novela vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb. a vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. a souvisejících předpisů.

2008

V rámci výběrového řízení VCIZP – sekce vzdělávání zajistila přípravu (vydání) dvou odborných publikací pro projekt Poradenství uživatelům sociálních služeb v ČR. Jedná se o monografii Smluvní vztahy v sociálních službách (VCIZP, 2008 223 s. ISBN:978-80-903658-1-7), která přináší podrobný rozbor smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem sociální služby. A dále o učebnici s názvem Poradenství uživatelům sociálních služeb (VCIZP, 2008 144 s. ISBN:978-80-903658-2-7) shrnující základní teoretická východiska nového druhu odborného sociálního poradenství a nové profesní pozice – poradce uživatele sociálních služeb.

2006

Pro potřeby Institutu pedagogicko psychologického poradenství zajistilo Výzkumné centrum přípravu, garanci a průběh speciálního vzdělávacího cyklu zaměřeného na právní úpravu institutů osob se speciálními potřebami. V rámci tohoto cyklu byly vypracovány osnovy dvou speciálních vzdělávacích seminářů pro sociální pracovníky speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče. Výzkumné centrum zajistilo přípravu dvou studijních textů o rozsahu 205 a 226 stran textu.

2005

V návaznosti na dříve provedené aktivity týkající se doplnění programu vzdělávání úředníků veřejné správy o problematice zdravotního postižení (viz rok 2004) vydalo VCIZP učebnici Občané se zdravotním postižením a veřejná správa, která je určena pracovníků veřejné správy všech úrovní v České republice.

2004

Výzkumné centrum realizovalo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra v rámci plnění usnesení vlády ČR č. 596/2003 cyklus vzdělávacích seminářů pro pracovníky veřejné správy s názvem Zdravotní postižení v praxi zaměstnanců personálních útvarů a útvarů vzdělávání ve veřejné správě.

V rámci naplňování usnesení vlády ČR č. 596/2003 Výzkumné centrum vypracovalo vzorové vzdělávací osnovy a kurikula programu vstupního a průběžného vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků veřejné správy o problematice zdravotního postižení.

2003

Výzkumné centrum vypracovalo v rámci řešení grantu Open society Fund úvod do metodiky vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti zdravotního postižení.

Kontaktní údaje

I. P. Pavlova 16, 779 00 Olomouc
tel: 776 454 435, fax: 585 315 787
e-mail: office@vcizp.cz, web: www.vcizp.cz
IČ 712 49 931, číslo účtu 231 656 189/ 0300
ředitelka sekce: Mgr. Iva Hattinger

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti