logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Sociální služby - průzkum očekávání poskytovatelů a uživatelů

Sociální služby - průzkum očekávání poskytovatelů a uživatelů Výzkumné centrum vyhodnotilo provedenou sondu do názorů poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v období přípravy na platnost nového zákona o sociálních službách.

Množství a složení respondentů z řad poskytovatelů sociálních služeb umožňuje hodnotit názory této skupiny jako reprezentativní přehled úrovně mínění představitelů organizací poskytujících sociální služby na připravovaný model.

V případě odpovědí druhé skupiny respondentů není možné považovat šetření za reprezentativní vyjádření budoucích uživatelů sociálních služeb. Přesto lze rozhodně zmínit naprosto nedostatečnou orientaci uživatelů v připravovaném systému sociálních služeb.


Zpět na úvodní stranu

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti