logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením

Výzkumné centrum bylo usnesením Vládního výboru pro zdravotně postižené občany vybráno v červenci 2003 jako zpracovatel návrhu Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením. Materiál byl experty Výzkumného centra zpracován a po několika kolech připomínkového řízení se zástupci příslušných ministerstev usnesením vlády ČR č. 605 dne 16.6.2004 schválen jako výhledový materiál na období let 2006 - 2009. Střednědobá koncepce je prvním analytickým i koncepčním materiálem tohoto druhu, který byl po roce 1989 projednáván vládou ČR. Obsahuje přehled dosavadního vývoje a návrhy opatření v následujících oblastech: lidské zdroje, vzdělávání, sociální zabezpečení, zaměstnanost, zdravotnictví, přístupnost staveb a dopravy, přístup k informacím a kulturnímu dědictví, participace občanů se zdravotním postižením.

Zpět na Sekce analýz a koncepcí

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti