logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Úvod do metodiky vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy je otevřený proces, jehož systematické základy byly položeny v roce 2002 zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územích samosprávných celků. S ohledem na měnící se pozice ČR po vstupu do EU a nutnost přijetí řady opatření v oblasti prevence sociálního vyloučení, vytváření rovných příležitostí, antidiskriminační legislativy ad., je potřebné, aby byly vytvořeny podmínky pro kvalitní vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti komplexní problematiky zdravotního postižení - jako integrální součásti vzdělávacího systému úředníků. Úvod do metodiky obsahuje mj. analýzu legislativní úpravy vzdělávání úředníků, základní problémové okruhy koncepce systémového přístupu ve vzdělávání úředníků pro oblast zdravotního postižení a analýzu současných programů a vzdělávacích aktivit v této oblasti.

Zpět na Sekce vzdělávání

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti