logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Výzkum kvality života

VCIZP s partnerskými institucemi připravuje v roce 2010 rozsáhlý výzkum zaměřený na měření kvality života osob pečujících o dítě nemocné některým ze vzácných onemocnění. Skupiny rodičů (a pečujících osob) dětí nemocných např. achondroplazií, cystickou fibrózou, vybranými metabolickými onemocněními, spinální muskulární atrofií, revmatismem, celiakií a obdobnými onemocněními jsou v současnosti oslovovány s prosbou k účasti v tomto výzkumu. Výzkum je podpořen příslušnými odbornými lékaři specializovaných pracovišť, podílí se na něm zpravidla jako spolupracovník i představitel organizace sdružující rodiče. Předpokládáme průběh výzkumu v srpnu a září 2010.

Pečující osoby si mohou stáhnout průvodní dopis a variantu obecného dotazníku (skupiny nemocných Achondroplazicí a Cystickou fibrozou mají dotazník mírně upraven).

Hodláte-li se výzkumu zúčastnit, již nyní Vám děkujeme a na jaře 2011 budou na tomto místě uvedeny výsledky šetření jak v jednotlivých skupinách pečujících osob, tak jejich vzájemné porovnání. Věříme, že výsledky výzkumu mohou přinést informace nejen pro pečující osoby, ale pro všechny, kteří mohou či mají upravit podmínky této péče u nás.

Jan Michalík, ředitel VCIZP

Související dokumenty

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti