logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Vzdělávání dětí s postižením a dětí zdravých na základních školách

Pracovníci Výzkumného centra realizovali na podzim roku 2002 nejrozsáhlejší výzkum podmínek tzv. školské integrace dětí na základních školách v ČR. Základní vzorek výzkumu zahrnoval všechny školy, které ve sledovaném roce vykázaly vzdělávání žáka se zdravotním postižením. V rámci výzkumu se podařilo dosáhnout mimořádně zajímavých výsledků, daných mj. i vysokým stupněm návratnosti v průběhu dotazníkového šetření. V něm byly osloveny všechny školy, rodiny dětí se zdravotním postižením a všechna speciálně pedagogická centra v ČR. Výsledky výzkumu jsou dlouhodobě zpracovávány a je s nimi seznamována odborná veřejnost prostřednictvím dílčích odborných sdělení a zpráv. Předpokládá se vydání výsledků výzkumu v rámci samostatné publikace.

Zpět na Sekce analýz a koncepcí

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti