logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Zdravotní postižení v praxi zaměstnanců personálních útvarů a útvarů vzdělávání ve veřejné správě

V průběhu roku 2004 byl Výzkumným centrem realizován pilotní cyklus jednodenních vzdělávacích seminářů v rámci akreditovaného studijního programu "Zdravotní postižení v praxi zaměstnanců personálních útvarů a útvarů vzdělávání ve veřejné správě" (číslo akreditace MV ČR AK I./PV- 434/2004) Semináře proběhly v sedmi vybraných krajských městech ČR - v Olomouci, Hradci Králové, Liberci, Praze, Českých Budějovicích, Brně a Karlových Varech.

Cílem vzdělávání pracovníků personálních útvarů a útvarů vzdělávání je:

Zpět na Sekce vzdělávání

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti