logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Zpráva o přípravě a provedení kampaně za přijetí legislativních norem upravujících poskytování sociálních služeb

Ačkoliv se snahy o zakotvení rovných práv klientů sociálních služeb datují od roku 1990, do dnešního dne nebyly úspěšné. Přes řadu dosud neúspěšných pokusů je však stále více zřejmé, že nastoupený trend antidiskriminační politiky i humanizace sociálních služeb nalezne dříve či později svoje vyjádření v nové legislativě upravující jejich poskytování. Poslední významné iniciativy v této oblasti jsou mj. spojeny se systematickou činností Výzkumného centra. Tato zpráva mapuje ty z nich, které se uskutečnily v rámci projektu Lidská práva dětí se zdravotním postižením v procesu povinné školní docházky a v sociálních službách v období od 1.6.2003 do 31.7.2004.

Zpět na Sekce analýz a koncepcí

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti